szabvány

A szabvány egy erre feljogosított szervezet által alkotott vagy jóváhagyott, közmegegyezéssel elfogadott olyan műszaki (technikai) dokumentum, amely tevékenységre vagy azok eredményére vonatkozik, és olyan általános és ismételten alkalmazható szabályokat, útmutatókat vagy jellemzőket tartalmaz, amelyek alkalmazásával a rendező hatás az adott feltételek között a legkedvezőbb. Általában az azonos szakmákhoz, ágazatokohoz tartozók közös megállapodását tükkrözi a szabvány a területre, gyártásra, termékre stb. vonatkozó közös szabályokról. A szabvány elősegíti az általános és ismételten alkalmazható eljárások, műszaki megoldások közrebocsátásával a termelés korszerűsítését, a szolgáltatások színvonalának javítását, az egységesítés révén a kereskedelem műszaki akadályainak elhárítását, a műszaki fejlesztés eredményeinek széles körű bevezetését, az élet, az egészség, a környezet, a vagyon, a fogyasztói érdekek védelmét és a biztonságot, a megfelelőségtanúsítás követelményrendszerének kialakítását,a termékek és szolgáltatások nemzetközi elismertetését.

Forrás:

1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról 4. §

Szerző:

Relációk