Szervezeti és működési szabályzat

A szervezet belső struktúráját, az egyes szervek, illetve szervezeti egységek egymáshoz való viszonyát, alá-, ill. fölérendeltségét, a szervezeti egységeket megjelenítő természetes személyek feladat- és hatáskörét állapítja meg. Az állami és közigazgatási szervek esetében a közjogi szervezetszabályozó eszközök (normatív határozat, normatív utasítás) legtipikusabb szabályozási tartalma. Tartalmi elemei közé tartozik: a szervezeti felépítés leírása, szervezeti ábra, a belső szervezeti tagozódás, a szervezeti egységek megnevezése és feladatkörök, a szakmai együttműködés és az esetleges helyettesítés rendje, irányítási és működési renddel kapcsolatos kérdések, munkáltatói jogok gyakorlásának rendje. A helyi önkormányzatok esetében önkormányzati rendelettel elfogadott dokumentum, amelyben a képviselő-testület meghatározza saját és szervei működésének részletes szabályait.

Tudományterület:

Forrás:

Relációk