társadalombiztosítási egyéni számla

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 96/A. §-a alapján bevezetésre került a társadalombiztosítási egyéni számla, amelynek a tartalmát a hivatkozott rendelkezés határozza meg. A társadalombiztosítási egyéni számla természetes személyenként tartalmazza a biztosított természetes személyazonosító adatait és társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ számát), valamint a biztosított után 2012. december 31-ét követő időszakra bevallott nyugdíjjárulék összegére vonatkozó, az állami adóhatóságtól átvett adatokat. A 2012. december 31-e utáni időszakra bevallott nyugdíjjárulékra vonatkozó adatok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 52. § (7) bekezdésében előírt adatszolgáltatásból származnak.

Forrás:

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság. Tájékoztató a társadalombiztosítási egyéni számláról. https://www.onyf.hu/hu/uegyintezes/%C3%BCgyint%C3%A9z%C3%A9si-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3k/403-t%C3%A1rsadalombiztos%C3%ADt%C3%A1si-egy%C3%A9ni-sz%C3%A1mla/1284-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%A1s-a-t%C3%A1rsadalombiztos%C3%ADt%C3%A1si-egy%C3%A9ni-sz%C3%A1ml%C3%A1r%C3%B3l.html Letöltve:2017.május 17.

Relációk