foglalkoztatási program

Az Új Széchenyi Fejlesztési Terv keretében a Foglalkoztatási Program elsődleges célja az lett, hogy a potenciális munkavállalók felkészítésével, az elhelyezkedésüket segítő és ösztönző támogatásokkal megkönnyítse, hogy az Új Széchenyi Terv más programjai keretében minél több új, adózó és fenntartható munkahely jöjjön létre. Mivel minden teljesítmény csakis versenyben és munkából születik, ezért a gazdaságpolitika középpontjába – a verseny mellett – a munkát kellett állítani. Ma az országban szinte teljes a szakmai konszenzus, hogy a magyar gazdaság egyensúlyi és növekedési problémái mögött nagyrészt az európai viszonylatban kirívóan alacsony foglalkoztatási szint állt.

Forrás:

Prof. Dr. Lentner Csaba: Közpénzügyek és államháztartástan. Nemzeti Közszolgálati és Tankönykiadó, 2013. (308. oldal)

Relációk