ügyleti döntés

A fogyasztó arra vonatkozó döntése, hogy kössön-e, illetve hogyan és milyen feltételek mellett kössön szerződést, továbbá hogy gyakorolja-e valamely jogát az áruval kapcsolatban. A tisztességes kereskedelmi gyakorlat megköveteli, hogy a vállalkozás olyan valós, kellő mennyiségű és egyértelmű, világos tájékoztatást és információ adjon a fogyasztónak, amely az adott helyzetben a fogyasztó tájékozott ügyleti döntéséhez szükséges . Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal nem lehet a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára késztetni, amelyet egyébként nem hozott volna meg,

Forrás:

2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról 2. §

Szerző:

Relációk