alanyi hatály

Az érvényesség személyi alkalmazását, viszonylagosságát mutatja meg. Azt határozza meg, hogy valamely jogforrás, jogszabály kikre vonatkozik, kik esetében alkalmazandók. Vannak jogszabályok, amelyek mindenkire vonatkoznak, ha a jogalanyiság általános feltételei fennállnak. Ilyenkor az „aki”, „kötelezett” stb. kifejezéseket használja a jogszabály. Más esetekben a címzettek többé-kevésbé szűkebb körét érinti a szabályozás. Az alanyi hatályosn belül megkülönböztetünk személyi és szervi hatályt, amely utóbbi a konkrét jogalkalmazó állami szerveket jelenti. A jogszabályok vagy a címükben jelzik az alanyi hatály körét, vagy külön jogtételekben fogalmazódik meg. (Sok esetben használják a személyi hatályt az alanyi hatály szinonimájaként.)

Tudományterület:

Forrás:

2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról 6. § Jakab András: A jogszabályok érvényessége, hatálya és alkalmazhatósága. Jogelméleti Szemle 2001/2

Relációk