fővárosi és megyei államigazgatási kollégium

A fővárosi és megyei kormányhivatal koordinációs feladatait elősegítő állandó fóruma. A kollégium vezetője a kormánymegbízott, tagjai a főigazgató, igazgató és a főosztályvezetők, a járási hivatalok vezetői, a Kormány által intézményfenntartásra kijelölt szerv vezetője, a fővárosi és megyei kormányhivatal koordinációs és ellenőrzési jogkörébe tartozó területi államigazgatási szervek vezetői, valamint a kormánymegbízott által meghívottak. A kollégium létrehozásáról, működéséről, ügyrendjének előkészítéséről a kormánymegbízott gondoskodik. A kollégium elemzi és értékeli a kormányzati feladatok területi megvalósításának helyzetét, a közigazgatási szervek együttműködésének, továbbá az államigazgatási feladatok területi végrehajtásának tapasztalatait, a közigazgatási hatósági ügyintézést; egyezteti és értékeli az ellenőrzések tapasztalatait, értékeli a képzési, továbbképzési tevékenységet, véleményezi a központi államigazgatási szervek területi szervei ügyvitelét.

Tudományterület:

Forrás:

2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról 17. § 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 17-18. §

Relációk