közhatalom

Olyan eszközrendszer, amelynek birtokában az állami szervek a társadalom többi tagjával szemben felléphetnek, és akaratukat rájuk kényszeríthetik. A közhatalom (imperium) a jogalkotásra jogosult szervek és a jogalkalmazásra jogosult szervek hatásköre. Közhatalom a jogszabályokat (és a kormányzást) foganatosító (administrativ) hatáskör is. A közigazgatás közhatalom birtokában kötelező általános magatartási szabályokat állapít meg (jogalkotás), kötelező egyedi döntéseket, aktusokat bocsát ki . Közhatalommal nemcsak a közigazgatási szervek, hanem más állami szervek is rendelkeznek, például az Országgyűlés, bíróságok. A közhatalom gyakorlása ezenfelül nem tévesztendő össze a közérdekű tevékenységekkel. A közhasznú jelleg nem feltétlenül a közhatalom gyakorlásának a jellemzője: az olyan tevékenységek, amelyeket a közjó, és nem az egyének érdeke érdekében végeznek, nem feltételezik szükségszerűen a közhatalmi jogosítványok átruházását.

Tudományterület:

Forrás:

Tamás András: Legistica, A jogalkotástan vázlata. Nemzeti Közszolgálati Egyetem. 2013. 103. o.

Relációk