hatóság

A közigazgatási döntés (határozat vagy végzés) meghozatalára jogosult szerv, szervezet, vagy személy. Közigazgatási hatóság a hatósági ügy intézésére hatáskörrel rendelkező államigazgatási szerv, helyi önkormányzati képviselő-testület, megyei önkormányzat közgyűlése, valamint átruházott hatáskörben annak szervei (polgármester, bizottság, társulás vagy jegyző), a polgármester, főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke, főjegyző, jegyző, a polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal ügyintézője, továbbá törvény vagy kormányrendelet által közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására feljogosított egyéb szervezet, köztestület vagy személy.

Tudományterület:

Forrás:

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 12. §

Relációk