alkotmányjogi panasz vizsgálata

Az alapjogok vagy alkotmányos jogok megsértése esetén igénybe vehető jogorvoslati eszköz, amellyel az a természetes személy vagy jogi személy élhet, aki az állami szervek tevékenysége vagy mulasztása miatt alkotmányos (alap-) jogában sérelmet szenvedett. Alkotmányjogi panasz benyújtására elsősorban akkor van lehetőség, ha az indítványozónak az Alaptörvényben biztosított jogát bírósági döntéshozatal során sértették meg. Az alkotmányjogi panasz nem irányulhat a bírói döntés jogszerűségének felülvizsgálatára. A valódi alkotmányjogi panasz esetében az indítványozó az alaptörvény-ellenes bírói döntést támadhatja, amennyiben az az indítványozó Alaptörvényben biztosított jogát sérti. A “régi típusú” alkotmányjogi panasz során felülvizsgálják az egyedi ügyben alkalmazott jogszabály Alaptörvénnyel való összhangját. A közvetlen panasz esetében az indítványozó a jogszabályt vagy valamely rendelkezését támadhatja.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CLI. törvény az Alkotmánybíróságról 26-31. §

Relációk