fővárosi és megyei kormányhivatal

A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve. Részt vesz a kormányzati célkitűzések területi megvalósításában: koordinációs, ellenőrzési, informatikai tevékenységet, valamint képzést, továbbképzést szervező/összehangoló feladatokat lát el. A Miniszterelnökséget vezető miniszter irányítása alatt áll, de az irányítás joga nem teljes körű: nem jogosult a kormányhivatal alapítására, átszervezésére és megszüntetésére, a kormánymegbízottat sem jogosult kinevezni, felmenteni. Egyes szakigazgatási feladatok ellátásának irányításában a szakmai irányító miniszterek is részt vesznek. Élén kormánymegbízott áll. Jogszabályban meghatározott ügyekben elsőfokú hatóság, továbbá általános jogorvoslati fórum az első fokon önkormányzati szerv által államigazgatási hatósági ügyben hozott döntések ellen. A helyi önkormányzatok feletti törvényességi felügyeletet is ellátja. A járási hivatal a fővárosi és megyei kormányhivatal szervezeti egysége, annak kirendeltségeként működik.

Tudományterület:

Forrás:

Alaptörvény 17. § 2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról 13. § 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 10-12. § Temesi István - Linder Viktória: Államigazgatás. Dialóg Campus Kiadó, 2016. 56-60. o.

Relációk