jogszabály formai tagolása

A jogszabályt az áttekinthetőség érdekében szerkezeti egységekre kell tagolni. A jogszabály formai tagolása a szerkezeti egységek mentén történik. Jogszabályban alkalmazható szerkezeti egység a mellékleten és a melléklet szerkezeti egységein kívül a jogszabály összetettségétől függően, a szerkezeti egységek növekvő szintjének sorrendjében: alpont, pont, bekezdés, szakasz (§), alcím, fejezet, rész és könyv. A jogszabály alapegysége a szakasz. A jogszabály tagolása során szakasznál magasabb szintű szerkezeti egység akkor alakítható ki, ha az alacsonyabb szintű szerkezeti egységek alkalmazásával a jogszabály áttekinthetősége nem biztosítható.

Tudományterület:

Forrás:

61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet a jogszabályszerkesztésről 36. §

Relációk