államháztartás rendszere

Az államháztartás a közfeladatok ellátásának egységes szervezeti, tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási szabályok szerint működő rendszere. Az államháztartás központi és önkormányzati alrendszerből áll. Az államháztartás központi alrendszerébe tartoznak: az állam, a központi költségvetési szervek és az államháztartási törvény (2011. évi CXCV törvény) által az államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestületek, valamint e köztestületek által irányított köztestületi költségvetési szervek. Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartoznak: a helyi önkormányzatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és az országos nemzetiségi önkormányzatok, különféle társulások, valamint a térségi fejlesztési tanácsok, és mindezek által irányított költségvetési szervek.

Forrás:

2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról 2. paragrafusa

Relációk