monetáris politika

A jegybanki működés alapját adó monetáris politika tekintetében a Monetáris Tanács jogosult dönteni. Hatáskörébe tartozik többek között a) a monetáris politikával, bankjegy- és érmekibocsátással, deviza- és aranytartalékkal, árfolyam-politikával, fizetési, elszámolási, értékpapír elszámolási rendszerrel, statisztikai információs mechanizmussal, hitelintézetek prudenciális felügyeletével összefüggő stratégiai döntések meghozatala, b) a tartalékráta mértékének, és a tartalék után fizetendő kamat mértékének megállapítása, c) az árfolyamrendszerről, annak valamennyi jellemzőjéről a Kormány az MNB-vel egyetértésben dönt d) az irányadó jegybanki alapkamat megállapítása, a pénzügyi közvetítő rendszer egészét fenyegető rendszerkockázatok feltárása és megszüntetése, e) az Országos Betétbiztosítási Alapnak sürgős, rendkívüli, a pénzügyi rendszer egészének stabilitását és a pénzforgalom zavartalanságát veszélyeztető esetben monetáris finanszírozást végez

Forrás:

Prof. Dr. Lentner Csaba: Közpénzügyek és államháztartástan. Nemzeti Közszolgálati és Tankönykiadó, 2013. (188. oldal)

Relációk