elektronikus irat

Az irat valamely szerv működése, vagy személy tevékenysége során keletkezett, vagy hozzá érkezett, egy egységként kezelendő rögzített információ, adategyüttes, amely megjelenhet papíron, mikrofilmen, mágneses, elektronikus vagy bármilyen más adathordozón; tartalma lehet szöveg, adat, grafikon, hang, kép, mozgókép vagy bármely más formában lévő információ vagy ezek kombinációja. Az elektronikus irat olyan irat, amely elektronikus formában jelenik meg (Moreq specifikáció), pontosabban ami elektronikusan keletkezett, vagy ami digitalizálás eredményeként jött kétre. Az e-közigazgatási keretrendszerek egy kiemelt területe a hivatali iratkezelő rendszerek és dokumentumtárak kialakítása. Az elektronikus iratok nyilvántartása és a teljes iratkezelési folyamat támogatása az elektronikus iratkezelő rendszerekben valósul meg. Jelenleg a minisztériumokban már bevezetett Egységes Központi Elektronikus Irat- és Dokumentumkezelő Rendszer (EKEIDR) kiterjesztése zajlik a területi közigazgatásra.

Tudományterület:

Forrás:

1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 1. §

Szerző:

Relációk