információs hadviselés

Az információs hadviselés – mint a hadviselés új formája – mindazon összehangolt, koordinált információs tevékenységeket jelentik, amelyek arra irányulnak, hogy a szemben álló fél információs rendszerei működésének korlátozásával befolyásolják a társadalom egészének vagy egyes területeinek működési folyamatait, illetve másik oldalról, hogy megteremtsék azokat a feltételeket, amelyek mentén a saját hasonló képességek fenntarthatók. Az információs hadviselés támadó és védelmi jellegű lehet. Komplex információs támadás/védelem céljai elérése érdekében fizikai-, információs- és tudati dimenziókban fejti ki hatását. Dimenziók: fizikai dimenzió (információs infrastruktúra, IKT rendszerek elemei), információs dimenzió (információs folyamatok, adatszerzés, adatfeldolgozás, kommunikáció stb.), tudati dimenzió (észlelés, érzékelés, értelmezés, vélemény, vélekedés). A védelmi információs hadviselés szoros összefüggésben áll a komplex információbiztonság témakörével.

Tudományterület:

Forrás:

Haig Zsolt - Hajnal Béla - Kovács László - Muha Lajos - Sik Zoltán Nándor: A kritikus információs infrastruktúrák meghatározásának módszertana, ENO Avisory Kft., Budapest, 2009

Szerző:

Relációk