elektronikus tájékoztatás

Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az ügyek elektronikus intézéséhez szükséges vagy azt segítő, rendeletben meghatározott tartalmú tájékoztatást – önállóan vagy más elektronikus ügyintézést biztosító szervekkel együtt – közzéteszi olyan módon, hogy azt az ügyfél képes legyen megjeleníteni és tárolni. A KEÜSZ szolgáltatás keretei között a jogszabály által előírt nyilvános elektronikus tájékoztatást az interneten keresztül, a széleskörűen elterjedt böngészőprogramokkal olvasható, folyamatosan elérhető, kereshető, nyomtatható és megtekinthető módon kell közzétenni. A nyilvános elektronikus tájékoztatás felületeit minden esetben akadálymentesen hozzáférhetővé kell tenni fogyatékossággal élő személyek számára is. A tájékoztatást a tájékoztatás tartalmától függően legalább az alábbi kormányzati honlapokon kell közzétenni: magyarorszag.hu, kormany.hu, kormanyablak.hu. A tájékoztatókat a személyre szabott ügyintézési felületen is elérhetővé kell tenni.

Tudományterület:

Forrás:

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 26. § 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól 34-39. §

Szerző:

Relációk