bizalmasság

Bizalmasság az elektronikus információs rendszer azon tulajdonsága, hogy a benne tárolt adatot, információt csak az arra jogosultak és csak a jogosultságuk szintje szerint ismerhetik meg, használhatják fel, illetve rendelkezhetnek a felhasználásáról. Az információval szemben elvárás, hogy a megfelelő időben, pontosan, és naprakészen álljon rendelkezésre, de csak azok számára, akik jogosultak megismerni azt. Ez az információ minden formájára igaz, azaz a szóban, a papíron, és az elektronikus formában tárolt, kezelt, feldolgozott és továbbított formáira egyaránt. Közadatokra és közérdekből nyilvános adatokra a bizalmasság elve nem értelmezhető. Személyes, különleges és minősített adatok esetén a bizalmasság követelménye kiemelten fontos, az adatokat jogszabályokban meghatározott személyi, fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági intézkedések alkalmazásával kell védeni a jogosulatlan megismeréstől és felhasználástól.

Tudományterület:

Forrás:

2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról 1. § 2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről 2. §

Szerző:

Relációk