információs önrendelkezési jog

Az információs jogokat az információs önrendelkezési jog (személyes adatok védelméhez való jog, adatvédelmi jog) és az információszabadság (közérdekű adatok nyilvánosságához fűződő jogok ) egysége alkotja. Magyarország Alaptörvénye szerint mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez. Mindenkinek joga van tudni, hogy ki, hol, mikor, milyen személyes adatot tárol róla és azt milyen célra használja fel. Az Infotv. előírja, hogy személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről (adatkezelés céljáról, jogalapjáról stb.). A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerése viszont alapjog (csak törvény korlátozhatja).

Tudományterület:

Forrás:

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) VI. cikk 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5., 26. §

Szerző:

Relációk