központi rendszer

A központi rendszer (KR) az elektronikus közszolgáltatások nyújtását, illetve igénybevételét támogató központi infokommunikációs rendszerek együttese. A KR az igénybevevői számára biztosítja személyes ügyintézési felület kialakításának lehetőségét, az ügyintézéshez szükséges feltételeket, hogy ügyeit a lehető legszélesebb körben, távolról, egy integrált hozzáférési ponton keresztül végezhesse. A KR a kezdetek óta folyamatosan fejlődött, kiegészült és átalakult. A központi rendszer elemei: Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (elődje elektronikus kormányzati gerinchálózat ), a kormányzati portál, az ügyfélkapu, a hivatali kapu, a biztonságos elektronikus dokumentumtovábbító szolgáltatás, az elektronikus tárhely és a központi rendszer cím, a központi archiválási szolgáltatás, az elektronikus fizetéseket és elszámolás lehetőségét biztosító rendszer, a központi ügyfélszolgálat (kormányzati ügyfélvonal). Fejlesztési irány a felhőalapú működés és a kormányzati adatközpont megvalósítása.

Tudományterület:

Forrás:

2009. évi LX. törvény az elektronikus közszolgáltatásról 18. § (hatálytalan 2012.IV.1. -től) 228/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet az állami szervek informatikai fejlesztéseinek koordinációjáról 1. melléklet

Szerző:

Relációk