tanúsítvány

Tanúsítvány az elektronikus aláírás tanúsítvány, az elektronikus bélyegző tanúsítvány és a weboldal-hitelesítő tanúsítvány, valamint mindazon, a bizalmi szolgáltatás keretében a szolgáltató által kibocsátott elektronikus igazolás, amely tartalmazza a tanúsítványra vonatkozó érvényesítési adatot és a tanúsítvány használatához szükséges kapcsolódó adatokat, és amely elektronikus dokumentum megbízhatóan védve van a kibocsátáskor és az érvényességi ideje alatt rendelkezésre álló technológiákkal elkövetett hamisítás ellen. Tanúsítványok: lehetnek fokozott biztonságú aláíró tanúsítványok, minősített aláíró tanúsítványok, minősített szervezeti bélyegzőtanúsítványok, weboldal-hitelesítő tanúsítványok. A tanúsítványt a hitelesítés szolgáltató állítja ki. A tanúsítvány lehetővé teszi az elektronikusan aláírt/bélyegzővel ellátott dokumentum, vagy weboldal hitelesítését, valamint ahhoz a természetes vagy jogi személyhez kapcsolja azt, akinek vagy amelynek részére a tanúsítványt kiállították.

Tudományterület:

Forrás:

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 1. § AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014. július 23-i 910/2014/EU RENDELETE a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (eIDAS rendelet) 1. §

Szerző:

Relációk