elektronikus információbiztonsági követelmények

Az alapvető elektronikus információbiztonsági követelmények szerint az elektronikus információs rendszerek teljes életciklusában meg kell valósítani és biztosítani kell az elektronikus információs rendszerben kezelt adatok és információk bizalmassága, sértetlensége és rendelkezésre állása, valamint az elektronikus információs rendszer és elemeinek sértetlensége és rendelkezésre állása zárt, teljeskörű, folytonos és kockázatokkal arányos védelmét. Zárt, azaz az összes számításba vehető fenyegetést figyelembe vevő védelem. teljeskörű, tehát az elektronikus információs rendszer valamennyi elemére kiterjedő védelem. Folytonos, tehát az időben változó körülmények és viszonyok között is megszakítás nélkül megvalósuló védelem. Kockázatokkal arányos, vagyis az elektronikus információs rendszer olyan védelme, amelynek során a védelem költségei arányosak a fenyegetések által okozható károk értékével.

Tudományterület:

Forrás:

2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról 1. §, 5. §

Szerző:

Relációk