jogszabályi hivatkozás

A jogszabályban akkor lehet hivatkozni, ha a hivatkozás a megfelelő fogalomhasználattal nem küszöbölhető ki, vagy ha alkalmazása a jogszabály értelmezését, alkalmazását megkönnyíti. Rugalmas hivatkozás esetén a jogszabályra vagy rendelkezésére más jogszabály címének, más jogszabály szabályozási tárgykörének vagy a felhívni kívánt rendelkezések szabályozási tárgykörének a megjelölésével kell hivatkozni, kivéve, ha ilyen módon a hivatkozott jogszabály vagy rendelkezés nem azonosítható egyértelműen. A jogszabály jogszabályra vagy annak rendelkezésére akkor hivatkozhat más jogszabály, vagy szerkezeti egysége tételes megjelölésével (merev hivatkozás), ha rugalmas hivatkozás nem alkalmazható. Jogszabályban a szabályozott tárgykör megjelölésével fel nem hívható jövőben megalkotandó jogszabályra, jogszabályok előre meg nem határozható körére, a hivatkozást tartalmazó jogszabály felhatalmazása alapján megalkotandó vagy megalkotható jogszabályra általános hivatkozással kell hivatkozni.

Tudományterület:

Forrás:

61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet a jogszabályszerkesztésről 16-35. §

Relációk