körjegyzőség

Az Mötv. hatályba lépésével megszűnt jogintézmény. Jelenlegi formája a közös önkormányzati hivatal. Az Ötv. szerint az ezernél kevesebb lakosú, a megyén belül egymással határos községek az igazgatási feladataik ellátására körjegyzőséget alakítottak és tartottak fenn. Ezernél több, de kétezernél kevesebb lakosú község is részt vehetett körjegyzőségben, körjegyzőség székhelye kétezernél több lakosú település is lehetett. A körjegyzőt a képviselő-testületek együttes ülése nevezte ki. A körjegyzőség működésének ellenőrzését, a feladatok egyeztetését az érdekelt községek polgármesterei együttesen végezték. Körjegyzőségekben a polgármesteri hivatal feladatait a körjegyzőség látta el. Létrehozatalának fő indoka az volt, hogy az aprófalvas rurális térségek önkormányzatainál is biztosított legyen a magas színvonalú, hatékony és törvényes igazgatási tevékenység végzése.

Tudományterület:

Forrás:

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 39. §

Relációk