miniszterelnöki biztos

A miniszterelnök – normatív utasításával – a feladatkörébe tartozó feladat ellátására miniszterelnöki biztost nevezhet ki. A miniszterelnök rendeletben irányítási jogkörrel ruházhatja fel a miniszterelnöki biztost. Megbízatása meghatározott időre, de legfeljebb a miniszterelnök megbízatása megszűnéséig szól. Tevékenységét a miniszterelnök irányítja. Tevékenységének ellátásában – a miniszterelnök normatív utasításában foglaltak szerint – a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban vagy az általános politikai koordinációért felelős miniszter által vezetett minisztériumban működő titkárság segíti. A titkárságra az államtitkár titkárságának szabályai az irányadóak.

Tudományterület:

Forrás:

2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 32-33. § Temesi István - Linder Viktória: Államigazgatás. Dialóg Campus Kiadó, 2016. 47. o.

Relációk