önkormányzati alapjog

A helyi önkormányzás a település, valamint a megye választópolgárai közösségének joga, melynek során érvényre jut az állampolgári felelősségérzet, kibontakozik az alkotó együttműködés a helyi közösségen belül. A helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében rendeletet alkot, határozatot hoz, önállóan igazgat, meghatározza szervezeti és működési rendjét, gyakorolja az önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdonost megillető jogokat, meghatározza költségvetését, önállóan gazdálkodik, vagyonával és bevételeivel vállalkozást folytathat, dönt a helyi adók fajtájáról és mértékéről, önkormányzati jelképeket alkothat, helyi elismerő címeket alapíthat, más állami szervtől tájékoztatást kérhet, döntést kezdeményezhet, véleményt nyilváníthat, szabadon társulhat, érdek-képviseleti szövetséget hozhat létre, együttműködhet más országok helyi önkormányzatával, és tagja lehet nemzetközi önkormányzati szervezetnek, törvényben meghatározott további feladat- és hatásköröket gyakorol.

Tudományterület:

Forrás:

Alaptörvény 32. cikk 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 2-5. §

Relációk