hatósági közvetítő

A hatósági közvetítő az eljárás egyéb résztvevője, akit a hatóság vehet igénybe a hatóság és az ügyfél, valamint az ellenérdekű ügyfelek közötti vita rendezése érdekében. A hatósági közvetítő gondoskodik arról, hogy az érintettek hiteles, szakszerű és közérthető tájékoztatást kapjanak mind az eljárás céljáról, mind az annak megvalósulása kapcsán várható következményekről, illetve az esetleges kedvezőtlen változások (hatások) megelőzésére vagy mérséklésére irányuló intézkedésekről. Tájékoztatja az ügyfeleket az ügyben irányadó jogszabályokról, közvetít a hatóság és az ügyfelek, illetve az ellenérdekű ügyfelek között. Köteles megőrizni a tevékenysége során tudomására jutott védett adatot, és köteles gondoskodni a személyes adatok védelméről. A hatósági közvetítőt munkájáért díj illeti meg. A fővárosi és megyei kormányhivatal a hatósági közvetítőkről nyilvántartást vezet. A hatósági közvetítőkre szigorú kizárási szabályok vonatkoznak.

Tudományterület:

Forrás:

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 41. §

Relációk