településrészi önkormányzat

A képviselő-testület – szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint – valamely településrész sajátos érdekeinek képviseletére településrészi önkormányzatot (részönkormányzat) hozhat létre települési képviselőkből és más, az adott településrészi választópolgárokból. Testületének feladatai az adott településrészen a közhatalom gyakorlása, a településrészt érintő közügyekben a helyi közakarat demokratikus módon való kifejezése és megvalósítása, valamint a széles körű nyilvánosság megteremtése. Általános feladatai közé tartozik: a településrész és a település érdekei közötti összhang megteremtése, a jelentős képviselő-testületi döntések előtt az állásfoglalás kialakítása, a lakosság közvetlen tájékoztatása, a településrészben működő szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás és együttműködés, közcélú önkéntes munka. A részönkormányzat képviselő-testület szerve, de testületére önkormányzati hatósági hatáskör nem ruházható át.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 62. §

Relációk