társulási megállapodás

1. Az önkormányzati társulást a helyi önkormányzatok képviselő-testületei írásbeli megállapodással hozzák létre. A társulási megállapodás tartalmazza: a társulás nevét, székhelyét, a társulás tagjainak nevét, székhelyét, képviselőjét, a társuláshoz tartozó települések lakosságszámát, a társulás által ellátott feladat- és hatásköröket, a társulás döntéshozó szervét, döntéshozó szervének tagjait megillető szavazatarányt, a közös fenntartású intézmények megnevezését, a társulás vagyonát, működésének ellenőrzési rendjét, a kiválás és kizárás feltételeit, valamint azt, amiben a képviselő-testületek megállapodtak. 2. Társulási megállapodást köt az Európai Unió azokkal az országokkal, amelyek osztják legfontosabb elveit és célkitűzéseit, amelyekkel kapcsolatát intézményessé és szorossá kívánja tenni, és amelyek – európai államok esetében – hosszú távon tagságra pályáznak, így a társulási megállapodások célként tartalmazzák a társulási viszonyt létesítő országok későbbi csatlakozását.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 88-93. §

Relációk