hatósági igazgatási társulás

A települési önkormányzati társulások egyik típusa. Egymással területileg határos képviselő-testületek írásbeli megállapodása egy vagy több államigazgatási hatósági ügyfajta szakszerű intézésére. A hatósági igazgatási társulás azt a célt szolgálja, hogy bizonyos hatósági ügyfajtákat ne egy, hanem több település közös szerve intézzen. A hatósági igazgatási társulás előnyei: a szakértelem biztosíthatósága; a helyettesítések rendjének ésszerűbb megszervezése és a technikai apparátus racionalizálhatósága. Alapvetően kétféle hatósági igazgatási társulás különböztethető meg: ahol a társulás készíti elő a döntéseket, de a határozatot a jegyző helyben, maga adja ki, illetve ahol az előkészítés és a döntés is a társulásban történik. A hatósági igazgatás körében működő gyakoribb társulások: igazgatási társulás, építésigazgatási társulás, műszaki igazgatási társulás, közterület-felügyelet ellátására létesített társulás, ipari, kereskedelmi szakigazgatási feladatokat ellátó társulás.

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 87-95. §

Relációk