Új Széchenyi Fejlesztési Terv

Az 1999–2002 között érvényesülő Széchenyi Nemzeti Fejlesztési Terv eredményein felbuzdulva döntött a kormány az Új Széchenyi Fejlesztési Terv beindítása mellett, amelynek középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése, a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, valamint Magyarország versenyképességének javítása áll. Mindezek közvetetten, a növekedésen keresztül a pénzügyi stabilitás megteremtését is segítik. A tízéves gazdaságfejlesztési stratégia kijelöli azokat a kitörései pontokat és a hozzájuk kapcsolódó programokat, eszközrendszert, amelyek biztosítják Magyarország hosszú távú fejlődését. Az Új Széchenyi Fejlesztési Terv hat makrogazdasági prioritásra épül.

Forrás:

Prof. Dr. Lentner Csaba: Közpénzügyek és államháztartástan. Nemzeti Közszolgálati és Tankönykiadó, 2013. (303. oldal)

Relációk