lebegő árfolyamok rendszere

Amint a fix árfolyamok Bretton Woods-i rendszere a feszültség jeleit kezdte mutatni a hatvanas évek vége felé egyre több közgazdász javasolta, hogy az országok hagyják rá valutaárfolyamuk szabad kialakítását a valutapiacra. Amikor az iparosodott országok kormányai végül is 1973-ban bevezették a lebegőárfolyamok rendszerét lépésüket még átmeneti rendkívüli intézkedésnek tekintették és nem a lebegőárfolyam-rendszer mellett érvelő közgazdászok javaslatai tudatos követésének. Mindezidáig azonban teljességgel lehetetlennek bizonyult a fix árfolyamrendszerre történő visszatérés: az iparosodott országok valutájának dollárárfolyama 1973 óta szabadon lebeg.

Forrás:

Sághi Márta: Nemzetközi gazdaságtan - Elmélet és gazdaságpolitika. Panem Kiadó (23. fejezet)

Relációk