falu

A közigazgatási jogban nem használt, nem hivatalos településkategória. Egyes jogszabályokban mégis megtalálható, például 2008. évi LXIV. törvény „Communitas Fortissima” – Kercaszomor a legbátrabb faluról, 2014. évi CIII. törvény a hűség falvairól. A falu településföldrajzi fogalom, nem zárt építkezésű csoportos település, a városnál rendszerint kisebb településforma. Magyarországon a kettő a közbeszédben gyakran összemosódik, mert a magyar önkormányzati rendszerben a két hagyományos településforma (város és falu) a helyi kormányzás legalsó szintjével (város és község) nagymértékben egybeesik. A népességszám alapján a falvakat a következő csoportokba sorolható: törpefalu (100 fő alatt); aprófalu (100–500 fő); kisfalu (500–1000 fő); középfalu (1000–2000 fő); nagyfalu (2000–5000 fő); óriásfalu (5000–10000 fő).

Tudományterület:

Forrás:

2008. évi LXIV. törvény „Communitas Fortissima” - Kercaszomor a legbátrabb faluról 2014. évi CIII. törvény a hűség falvairól

Relációk