utólagos hatásvizsgálat

A miniszter folyamatosan figyelemmel kíséri a feladatkörébe tartozó jogszabályok hatályosulását, és szükség szerint lefolytatja a jogszabályok utólagos hatásvizsgálatát, ennek során összeveti a szabályozás megalkotása idején várt hatásokat a tényleges hatásokkal. Az utólagos hatásvizsgálat szempontja az előzetes hatásvizsgálathoz igazodnak. Az utólagos hatásvizsgálatot a hatásvizsgálati lapon rögzítettek szerinti időpontban és módszertan alapján kell lefolytatni, melynek eredményéről a szabályozás előkészítője tájékoztatja a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős minisztert. Akkor végezhető el a hatásvizsgálati lapon rögzítettektől eltérően, ha a hatásvizsgálatot a hatásvizsgálati lapon meghatározott helyett más végzi el, a hatásvizsgálati lapon meghatározottnál korábban vagy későbbi időpontban kerül sor a hatásvizsgálat lefolytatására, vagy a hatásvizsgálatnak a hatásvizsgálati lapon meghatározott módszertan alapján történő elvégzésére nincs lehetőség.

Tudományterület:

Forrás:

2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról 21. § 12/2016. (IV. 29.) MvM rendelet az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról Vértesy László: Az állami beavatkozás joga és hatékonysága. Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Közigazgatás-tudományi Kar. Budapest, 2014. 62. o.

Relációk