tájékoztatáshoz való jog

A közigazgatási hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője számára biztosítja, hogy jogaikról és kötelezettségeikről tudomást szerezzenek, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. A közigazgatási hatóság a jogi képviselő nélkül eljáró ügyfelet tájékoztatja az ügyre irányadó jogszabály rendelkezéseiről, a jogokról és kötelezettségekről, illetve a kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeiről. Jogszabály az ügy bonyolultságára tekintettel tájékoztatási kötelezettséget írhat elő a jogi képviselővel eljáró ügyfelek számára is. A hatósági közvetítő tájékoztatja az ügyfeleket az ügyben irányadó jogszabályok rendelkezéseiről, az anyagi jogi és eljárásjogi jogszabályokban meghatározott jogaikról. A tisztviselő köteles megadni az ügyfél által kért információkat, szükség esetén tanácsot adni, hogyan lehet hivatali eljárást kezdeményezni, biztosítani, hogy a közölt információ világos és érthető legyen.

Tudományterület:

Forrás:

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 5. § A helyes hivatali magatartás európai kódexe. Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, 2001. Boros Anita: Közérthető közigazgatási hatósági eljárás, Complex, 2013. 13. o.

Relációk