jogszabály logikai tagolása

A jogszabály az alábbi sorrendben a következő logikai egységeket tartalmazhatja: preambulum vagy bevezető rész, általános rendelkezések, részletes rendelkezések, záró rendelkezések, ezen belül: törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendelet tervezete esetében felhatalmazó rendelkezések, hatályba léptető rendelkezések, átmeneti rendelkezések, törvény esetében a törvény vagy törvényi rendelkezés sarkalatosságára utaló rendelkezések, a jogalkotásra vonatkozó európai uniós követelményekre utaló rendelkezések, módosító rendelkezések, hatályon kívül helyező rendelkezések, a hatályba nem lépésről szóló rendelkezések.

Tudományterület:

Forrás:

61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet a jogszabályszerkesztésről 50. §

Relációk