közigazgatási per

Az államigazgatási és önkormányzati szervek hatósági bírósági felülvizsgálata. A közigazgatási jogvita tárgya a közigazgatási szerv közigazgatási jog által szabályozott, az azzal érintett jogalany jogi helyzetének megváltoztatására irányuló vagy azt eredményező cselekményének, vagy a cselekmény elmulasztásának (közigazgatási tevékenység) jogszerűsége. Közigazgatási jogvita a közszolgálati és a közigazgatási szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos jogvita is. Nincs helye közigazgatási jogvitának a kormányzati tevékenységgel kapcsolatban; önállóan a járulékos közigazgatási cselekmény jogszerűségére vonatkozóan; az egymással irányítási vagy vezetési jogviszonyban álló felek között. A per felperese a határozatot sérelmesnek tartó polgár vagy gazdasági társaság, alperese pedig a döntést hozó államigazgatási szerv vagy önkormányzat. A keresetlevelet az első fokú közigazgatási határozatot hozó szervnél vagy a bíróságnál lehet benyújtani.

Tudományterület:

Forrás:

2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról 4 §

Relációk