hivatalbóli döntés-felülvizsgálati eljárás

A közigazgatási hatósági eljárás jogorvoslatai közül azok, amelyeket a hatóság hivatalból (ex officio) indít meg. Hivatalból kerül sor a közigazgatási döntés felülvizsgálatára a döntést hozó hatóság saját hatáskörében indított eljárás keretében, a felügyeleti eljárás keretében, az ügyészi felhívás nyomán. A döntés-felülvizsgálatok elsősorban a jogbiztonság követelményét hivatottak érvényre juttatni, és e szerepük betöltése közben kétségtelen, hogy gyakran kvázi jogorvoslati funkciót is betöltenek. Ezek esetében a hatóság mérlegelésén múlik az eljárás lefolytatása.

Tudományterület:

Forrás:

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 97. §

Relációk