kereskedelem

A kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága és a mindennapi élethez nyújt szolgáltatásokat. A kereskedelem értelmezhető olyan közvetítő tevékenységségként, melynek célja, hogy összekapcsolja a termelőt és a fogyasztót. A kereskedelem biztosítja, hogy a megtermelt javak eljussanak a fogyasztóhoz és segíti a termelőt a megtermelt áruk piaci elosztásában. A kereskedelem állami szabályozásának elsődleges célja, hogy a kereskedelmi tevékenység gyakorlásának szabadságát megtartva, a kereskedelem folytatásának alapelveit és feltételeit szabályozza, különös tekintettel a gazdasági környezet, a kereskedők és a vásárlók érdekeire, a tisztességes kereskedelmi gyakorlat, a fogyasztókkal szembeni tisztességes magatartás megtartására. Az állam a belföldi és külföldi áru- és szolgáltatásforgalomat a kerskedelepolitika keretében befolyásolja, alakítja.

Forrás:

Kovács Éva (2016)Kereskedelempolitikai és kereskedelmi szakigazgatás. In: Kovács Éva, dr. Jámbor Attila, Dr. Téglásiné Dr. Kovács Júlia, Dr. Mikó Zoltán Szakigazgatás I.. 121 p. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2016. pp. 21-44.

Szerző:

Relációk