békéltető testület

A fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési eljárás keretében történő rendezésével foglalkozó szervezet. Külön békeltető testület jött létre az általános fogyasztói panaszok rendezésére, mely a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Emellett a pénzügyi fogyasztói panaszok bejelentését a Pénzügyi Békéltető Testületnél lehet megtenni. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

Forrás:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről, 2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról

Szerző:

Relációk