kartell

A kartell olyan versenytárs vállalatok és/vagy azok érdekképviseleti szervei közötti titkos megállapodás, amely a verseny kiiktatását vagy korlátozását célozza. A kartell megállapodás célozhatja az (1) árpolitika összehangolását (a versenytársak megállapodhatnak, hogy az adott terméket milyen áron fogják értékesíteni vagy rögzítik a minimumárat, összhangolják a engedményeiket), (2) a piack felosztását (földrajzi felosztás vagy üzlettársak felosztása), (3) a forgalmazás feltételeinek összehangolását (pl. adott időszakban melyik vállalat mennyi terméket bocsát piacra) , illetve, (4) ha a pályázó vállalkozások a versenytárgyalások előtt egyeztetik egymással az ajánlataikat ,az is kartell megállapodásnak minősül (összejátszás). A versenytársak közti ilyen , az üzleti magatartás összehangolását célzó tisztességtelen szóbeli vagy írásbeli megállapdások a versenyjog szabályaiba ütköznek és tiltottak.

Forrás:

1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról 11. §, Gazdasági Versenyhivatal honlapja (http://kartell.gvh.hu/)

Szerző:

Relációk