hatósági döntés

A hatósági döntés mint jogi tény jogviszonyokat keletkeztet, módosít, megszüntet. A hatóság az eljárása során, eljárási jogviszony alapján adja ki. A hatósági döntés az anyagi joghatás szempontjából lehet érdemi vagy nem érdemi. Alaki jogi (eljárásjogi) hatás szempontjából lehet ügydöntő vagy nem ügydöntő. Formai szempontból pedig alakszerű vagy alakszerűtlen. A hatóság jogalkalmazó döntései a Ket alapján: határozat és végzés (normál, egyszerűsített, függő hatályú, idegen nyelvre lefordított, soron kívül meghozandó), ideiglenes és/vagy biztosítási intézkedés, egyezség jóváhagyása (határozat), hatósági szerződés, határozat jellegű okirat: bizonyítvány, igazolvány, jogszerű hallgatással „létrehozott” , konkrét utasítás, továbbá idesorolható még a szakhatósági állásfoglalás, valamint a hatósági intézkedés. A hatóság alapvetően – meghatározott kivételekkel – az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során felmerült minden más kérdésben végzést bocsát ki.

Tudományterület:

Forrás:

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 71. §

Relációk