közigazgatási bíráskodás

A közigazgatás működésével, a közigazgatás normatív és egyedi aktusainak törvényességével, a közigazgatás kártérítési felelősségével, és a közigazgatási szerződésekkel kapcsolatos jogi viták elbírálása. Szűkebb értelemben a közigazgatási bíráskodás során az egyedi közigazgatási hatósági döntések törvényességének vizsgálatán keresztül a végrehajtó hatalom működése kerül bírósági kontroll alá. A törvényekben felsorolt néhány ügycsoport kivételével a fellebbezési jog kimerítése után az ügy érdemében hozott közigazgatási határozatok a rendes bíróságok előtt megtámadhatók. Ezek elsősorban a határozatok jogszabályszerűségének felülvizsgálatára jogosultak, de bizonyos körben ellenőrizhetik a közigazgatási mérlegelés helyességét is. Jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási határozatokat hatályon kívül helyezik, és szükség esetén a közigazgatási szervet új eljárásra kötelezik, meghatározott ügycsoportokban azonban a bíróság a közigazgatási határozatot meg is változtathatja.

Tudományterület:

Forrás:

Relációk