határozat

A hatóságnak az ügy érdemében, meghatározott alakban hozott döntése. Az a konkrét egyedi közigazgatási hatósági (közhatalmi) aktus, amelynek kibocsátásával az eljárási feltételek alapján, az arra jogosult hatóság, a hatósági ügy tárgyát képező anyagi jogi normákban foglaltakat értelmezi, érvényesíti, eldönti vagy az alapján megállapít, illetve nyilvántartásba vesz és ezáltal kiváltja a joghatást. A Ket. szigorú formai szabályokat állapít meg. Az alakszerű határozat lehet teljes (minden alaki és tartalmi elem megtalálható benne) vagy egyszerűsített (nincs jogorvoslati tájékoztatás és indoklás), mert a hatóság a kérelemnek helyt ad, nincs ellenérdekű ügyfél és jogszabály lehetővé teszi, kizárólag az eljárási cselekmény időpontját tartalmazza, vagy az egyezség jóváhagyása. Az alakszerűtlen határozat formái: a jegyzőkönyvbe foglalt, az ügyiratra feljegyzett, az okiraton közölt (pl. személyi igazolvány), a záradék, a pecsét, plomba, az automatizált egyedi döntés.

Tudományterület:

Forrás:

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 71-72. §

Relációk