Legfelsőbb Bíróság

Már nem létező bírósági fórum. Helyét és funkcióját 2012-ben a Kúria vette át, mint legfőbb bírósági szerv, amely a büntetőügyben, magánjogi jogvitában és közigazgatási ügyben való döntés mellett biztosítja a bíróságok jogalkalmazásának egységét, a bíróságokra kötelező jogegységi határozatot hoz.

Tudományterület:

Forrás:

Alaptörvény 25. cikk 2011. évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

Relációk