települési önkormányzat

Települési önkormányzatok a községekben, a városokban, járásszékhely városokban, megyei jogú városokban és a fővárosi kerületekben működnek. A fővárosi önkormányzat települési és területi önkormányzat. Az Mötv. a települési önkormányzat fogalmát nem definiálja, az egyes típusokra vonatkozóan a feladat-telepítés meghatározó elveit rögzíti. A települési kategóriák alapvetően a lakosságszámhoz és a kötelezően ellátandó feladat- és hatáskörök jellegéhez igazodnak, amelyek meghatározásakor a jogalkotónak figyelembe kell be vennie a helyi önkormányzatok eltérő adottságait, különösen a gazdasági teljesítőképességet, a lakosságszámot és a közigazgatási terület nagyságát. Az ország 3155 településéből 346 város (ebből: 1 főváros, 23 megyei jogú város), 2809 község (KSH 2016).

Tudományterület:

Forrás:

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 3. §

Relációk