kereset (jog)

A bírósághoz intézett olyan kérelem, amely polgári, munkaügyi vagy közigazgatási per megindítására irányul, érvényesítendő alanyi jogok védelmében. A per megindításának joga a vitában érdekelt felet illeti meg, aki a kereset benyújtásával a felperes pozíciójába kerül. Tartalma a felperes határozott kérelme arra vonatkozóan, hogy milyen jogvédelmet kíván a bíróságtól, amely szerint különbséget lehet tenni marasztalási, a megállapítási és a jogalakítási kereset között. Alapjául azok a tények szolgálnak, amelyekből a felperes a kereseti követelését származtatja. Címzettje az a bíróság, amelyiktől a felperes az alperessel szemben jogvédelmet kér. A keresetlevél az a beadvány, amely tartalmazza a bíróság felé megfogalmazott határozott kereseti kérelmet az érvényesíteni kívánt jog, és a per megindításához szükséges tények előadásával. A közigazgatási döntések bírósági felülvizsgálata iránt a jogosult nem kérelmet, hanem a keresetlevelet terjeszt elő.

Tudományterület:

Forrás:

2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról 170. § Wopera Zsuzsa: A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény magyarázata. Complex, 2016. 45. o.

Relációk