hatósági eljárás

A közigazgatási hatósági eljárás olyan eljárási cselekmények összessége, amelyben a közigazgatási hatóság az állampolgárt (ügyfelet) érintő jogot vagy kötelezettséget állapít meg, adatot, tényt vagy jogosultságot igazol, hatósági nyilvántartást vezet, vagy hatósági ellenőrzést végez. A legnagyobb jelentőségű közigazgatási eljárás, a közigazgatási aktus előkészítésének, kibocsátásának, meghozatalának és érvényesítésének tevékenységi láncolata. A hatósági eljárások során: a hatóság kapcsolatban áll a közigazgatási szervezeten kívüli jogalanyokkal, akik számára a jogok és kötelezettségek realizálását végzi, az eljárás célja a jogalanyok jogviszonyából eredő konfliktusok feloldása, az eljárás során a jogalanyok jogsértő, de nem bűncselekménynek minősülő magatartásának elbírálása, szankcionálása történik.

Tudományterület:

Forrás:

Patyi András (szerk.) Hatósági eljárásjog a közigazgatásban. Dialóg Campus, 2012. 5. o.

Relációk