állami vezetők

Állami vezetők két csoportját különböztetjük meg. A politikai vezetők közé tartozik a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár, szakmai vezető pedig a közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár. A politikai vezető e tevékenységét állami vezetői szolgálati jogviszony keretében látja el. A szakmai vezető kormányzati szolgálati jogviszonyban áll. Az állami vezetői szolgálati jogviszonyra a kormányzati szolgálati jogviszonyban állókra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az állami vezetők személyi anyagának nyilvántartását a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium vezeti. Az állami vezető a tárgyév március 1-jétől a következő év február utolsó napjáig terjedő időszakra vonatkozó havi illetménye, valamint a miniszterelnöki megbízott havi vagy egyszeri díjazása nem haladhatja meg a nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.

Tudományterület:

Forrás:

2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 6. § Temesi István - Linder Viktória: Államigazgatás. Dialóg Campus Kiadó, 2016. 20. o.

Relációk