kérelemre induló jogorvoslat

A közigazgatási hatósági eljárás során kérelemre induló jogorvoslati eljárások a fellebbezési eljárás, a bírósági felülvizsgálat, az újrafelvételi eljárás, az Alkotmánybíróság határozata alapján indítható eljárás. Az ügyféli kezdeményezésre megnyíló jogorvoslati lehetőségek az ügyfélnek az Alkotmányban rögzített jogorvoslathoz való alapvető jogát garantálják. Alapvetően az ügyfelet megillető jogosultság, de az eljárás egyéb résztvevői is a rájuk vonatkozó döntésekkel szemben jogorvoslattal élhetnek.

Tudományterület:

Forrás:

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 97. §

Relációk